Ny dom från Högsta domstolen om samägda fastigheter

Ny dom från Högsta domstolen om samägda fastigheter

 

 

Högsta domstolen har i oktober 2021 dömt i ett mål om samägande av fastigheter.

Domen ändrar det som gäller när någon fått en andel av en fastighet i gåva och öppnar upp

för att gåvotagaren kan skänka sin andel vidare även om det skulle funnits andra villkor när gåvan gavs.

För personer som samäger fastigheter, t.ex. släktgårdar eller fritidsfastigheter som man önskar behålla

inom familjen medför den nya domen anledning att se över vad som gäller om oenighet skulle uppstå mellan delägarna.

På Advokathuset Brämberg & Rydén har vi lång erfarenhet av frågor om samägande

och vi skriver regelmässigt gåvobrev och samäganderättsavtal beträffande fastigheter.

 

Välkommen att kontakta oss för rättslig rådgivning.