LIVET ÄNDRAS

Livet kan ändra riktning. Vi arbetar bl.a. med tvister i samband med äktenskapsskillnad och dödsfall. Vi hjälper dig med…

LIVET ÄNDRAS

BROTT & STRAFF

Är du misstänkt eller har blivit utsatt för brott. Vi hjälper dig >

BROTT & STRAFF

HUS & HEM

Bostaden är viktig oavsett om du bor i slott eller koja. Vi hjälper dig med…

HUS & HEM

BITR. NOTARIUS PUBLICUS

Advokathuset är biträdande Notarius Publicus vid ledighet eller förhinder hos ordinarie NP.

 

Läs mer om Notarius Publicus >>

BITR. NOTARIUS PUBLICUS

NYHETER

 

Nya dom om vikten av skriftliga handlingar mellan makar och sambo

 

En färsk dom från Svea hovrätt understryker återigen vikten av skriftliga handlingar när makar och sambor köper saker gemensamt men bidrar med olika stora belopp.

Svea hovrätt ansåg, tvärtemot vad Högsta domstolen gjorde i en annan dom nyligen, att den som betalat mindre än den andra för något som man köpt

tillsammans kan krävas på kompensation i efterhand om denne inte kan bevisa att mellanskillnaden var en gåva.

På Advokathuset Brämberg & Rydén har vi lång erfarenhet av att upprätta såväl lånehandlingar

som gåvobrev och äktenskapsförord mellan makar och sambor.

 

Välkommen till oss för rättslig rådgivning.

NYHETER