LIVET ÄNDRAS

Livet kan ändra riktning. Vi arbetar bl.a. med tvister i samband med äktenskapsskillnad och dödsfall. Vi hjälper dig med…

LIVET ÄNDRAS

BROTT & STRAFF

Är du misstänkt eller har blivit utsatt för brott. Vi hjälper dig >

BROTT & STRAFF

HUS & HEM

Bostaden är viktig oavsett om du bor i slott eller koja. Vi hjälper dig med…

HUS & HEM

BITR. NOTARIUS PUBLICUS

Advokathuset är biträdande Notarius Publicus vid ledighet eller förhinder hos ordinarie NP.

 

Läs mer om Notarius Publicus >>

BITR. NOTARIUS PUBLICUS

NYHETER

Ny dom från Högsta domstolen om samägda fastigheter

Ny dom från Högsta domstolen om samägda fastigheter

 

 

Högsta domstolen har i oktober 2021 dömt i ett mål om samägande av fastigheter.

Domen ändrar det som gäller när någon fått en andel av en fastighet i gåva och öppnar upp

för att gåvotagaren kan skänka sin andel vidare även om det skulle funnits andra villkor när gåvan gavs.

För personer som samäger fastigheter, t.ex. släktgårdar eller fritidsfastigheter som man önskar behålla

inom familjen medför den nya domen anledning att se över vad som gäller om oenighet skulle uppstå mellan delägarna.

På Advokathuset Brämberg & Rydén har vi lång erfarenhet av frågor om samägande

och vi skriver regelmässigt gåvobrev och samäganderättsavtal beträffande fastigheter.

 

Välkommen att kontakta oss för rättslig rådgivning.

NYHETER