Familjerätt & Arvsrätt

Familjerätt och arvsrätt är omfattande rättsområden som innefattar alla de rättsliga frågor som uppkommer vid ingående respektive upplösning av ett äktenskap eller samboförhållande samt dödsfall. Det kan röra både svenska och internationella förhållanden.

 

För att undvika tvister kan vi bistå med att upprätta olika handlingar, t.ex.:

 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Testamente
 • Gåvoavtal och andra överlåtelser

Även när det uppstår tvister i samband med äktenskapsskillnad, upplösande av samboförhållande eller dödsfall kan vi företräda dig. Det kan gälla: 

 • Vårdnad, boende och umgänge med barn
 • Kvarsittningsrätt till bostad
 • Underhållsbidrag
 • Bodelning
 • Bouppteckning
 • Arvskifte

Vi åtar oss även uppdrag som:

 • Bodelningsförrättare
 • Boutredningsman
 • Skiftesman
 • Testamentsexekutor

 

Visa mig alla rättsområden >

 

Externa länkar:

Kriscentrum

 

Kvinnojouren i Lund

Kvinnojouren i Malmö

Kvinnojouren Sydöstra Skåne