Sociala mål

Sociala mål handlar om när du som privatperson har kontakt med myndigheterna, antingen frivilligt eller med tvång. Det kan gälla omhändertagande av barn, missbrukare eller psykiskt sjuka.

 

Det kan röra frågor om tvångsvård, men även andra frågor som hjälp enligt LSS:

LVU – om vård av unga

LVM – om vård av missbrukare i vissa fall

LPT – om psykiatrisk tvångsvård

LRV – om rättspsykiatrisk vård

LSS – om stöd och service till vissa funktionshindrade

 

Vi företräder enskilda i domstol samt även kommuner i ärenden rörande socialrätt.

 

I mål om tvångsvård kan domstolen utse ett offentligt biträde. Det innebär att du – barn eller vuxen – får kostnadsfri juridisk hjälp. Som offentligt biträde tillvaratar vi dina intressen, och ger råd och stöd under processen.

 

Du kan framställa önskemål vem du vill ha som offentligt biträde. Får du inte ett offentligt biträde kan du anlita oss som privat ombud.

 

 

Visa mig alla rättsområden >

 

 

Externa länkar:

Kriscentrum