Brottmål

Vi som arbetar på Advokathuset har gedigen erfarenhet som försvarare och även av att bistå brottsoffer.

 

Försvarare

Du som är misstänkt för ett brott har rätt att begära den advokat som du önskar ska biträda dig. Som försvarare ska vi på bästa sätt tillvarata den misstänktes rättigheter. Om du är misstänkt eller kommer att delges misstanke för ett brott kan det ofta vara bra att du har en försvarare med dig vid förhöret.

 

Om du är misstänkt för ett lite allvarligare brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare, som staten betalar kostnaderna för. Den som döms kan bli tvungen att betala tillbaka hela eller delar av kostnaderna. Du har ofta rätt att själv välja vilken försvarare du önskar.

 

Det är inte alltid som den misstänkte har rätt till en offentlig försvarare för ett brott. Exempelvis för mindre allvarligare brott såsom trafikförseelse anses den som är misstänkt att själv kunna föra sin talan. Du har dock alltid rätt att anlita en privat försvarare som du betalar för själv. Om du frikänns kan du få ersättning för dina kostnader.

 

Målsägandebiträde

Du som är brottsoffer (målsägande) kan få advokathjälp genom ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet ska stötta dig och ta tillvara dina intressen både under utredningens gång och vid en eventuell rättegång. Vi hjälper dig också med att begära skadestånd.

 

 

Visa mig alla rättsområden >

 

 

Externa länkar:

Kriscentrum

Brottsoffermyndigheten

Kvinnojouren i Lund

Kvinnojouren i Malmö

Kvinnojouren Sydöstra Skåne

Brottsofferjouren