Separation= Vårdnadstvist?

 

 

När föräldrar inte är överens om barnen efter en separation finns det många gånger behov av att man träffar någon utomstående för att försöka lösa föräldrarnas konflikt.

Ofta är det för barnens bästa att föräldrarna hittar någon form av överenskommelse om hur barnen ska bo och – om de inte ska bo växelvis – träffa den förälder de inte bor tillsammans med.

Men dessa frågor liksom praktiska frågor beträffande kommunikation mellan föräldrarna, tider för hämtning och lämning, vilka saker som ska finnas hos vardera föräldern o.s.v. kan ibland bli så konfliktfyllda att en förälder kan behöva hjälp av en erfaren familjerättsjurist för att komma framåt.

En separation behöver inte betyda en vårdnadstvist om man på ett tidigt stadium får hjälp med att hitta lösningar.

 

På Advokathuset Brämberg & Rydén hjälper har vi lång erfarenhet av att hjälpa föräldrar

i frågor angående barnen efter en separation.

 

Välkommen att kontakta oss för rättslig rådgivning.