En bodelning är inte alltid enkel

En bodelning är inte alltid enkel

 

När två makar skiljer sig säger lagen att det ska göras en bodelning.

Lagstiftaren har förutsatt att makarna normalt ska kunna göra det själva utan hjälp av jurist.

Samtidigt är reglerna om hur en bodelning ska göras både detaljerade och i delar svåra

att tillämpa.

Dessutom är det inte ovanligt att man ha svårare att kommunicera och komma överens

i samband med en separation.

 

På advokathuset Brämberg & Rydén är vi specialister på bodelningsfrågor.

 

Det betyder att vi dagligen hanterar frågor om hur egendom ska delas upp, vilken betydelse äktenskapsförord

och villkor i testamenten har, vem av makarna som ska tillskiftas andelar i gemensamma fastigheter o.s.v.

 

 

Välkommen att kontakta oss för rättslig rådgivning