Klargörande beslut om vårdnadstvister i hovrätt och Högsta domstolen

 

När föräldrar inte är överens om vad som är bäst för barnen beträffande vårdnad, boende och umgänge kan tvisterna mellan föräldrarna bli långvariga och drivas vidare från tingsrätt till hovrätt. I tvister om barn är det samtidigt vanligt att föräldrarna efterhand som det händer saker kring barnen ändrar sina yrkanden i tvisten efter vad de under tvistens gång bedömer är bäst för barnen. 

Högsta domstolen har i ett klargörande beslut lagt fram riktlinjer kring vilka typer av yrkanden som får framställas först i hovrätt och i högsta domstolen när ett mål om vårdnad, boende eller umgänge överklagats dit. 

På Advokathuset Brämberg & Rydén har vi lång erfarenhet av att hjälpa föräldrar i tvister som rör barn.

 

Välkommen att kontakta oss för rättslig rådgivning.