När föräldrar inte är överens om utlandsresor

 

 

Det är inte helt ovanligt att föräldrar som skilt sig blir oense om semesterresor med barnen. Det kan handla om att den ene föräldern vill åka på semester till något land som den andre föräldern inte tycker är lämpligt att åka till eller att det finns oro för att barnen ska föras bort.

 

Trots att det är vanligt med denna typ av frågor är regelverket inte särskilt tydligt när det gäller gränsdragningen kring vilka resor som kräver att båda föräldrarna är överens och vilka som inte gör det. Det kan medföra problem såväl för den förälder som planerat för en resa som den förälder som är orolig för ett bortförande.

 

På Advokathuset Brämberg & Rydén har vi lång erfarenhet av att hjälpa föräldrar i den här typen av frågor.

 

Välkommen att kontakta oss för rättslig rådgivning.