Dom om vikten av skriftliga handlingar mellan makar och sambo

Dom om vikten av skriftliga handlingar mellan makar och sambo

En vägledande dom från Högsta domstolen den 6 februari i år understryker

vikten av skriftliga handlingar när makar och sambor överför pengar till varandra.

Högsta domstolen konstaterade nämligen att den som i efterhand vill ha tillbaka pengar

som överförts till en sambo eller make måste kunna bevisa att det varit fråga om ett lån.

 

På Advokathuset Brämberg & Rydén har vi lång erfarenhet av att upprätta såväl lånehandlingar som gåvobrev och äktenskapsförord mellan makar och sambor.

 

 

Välkommen till oss för rättslig rådgivning.